O společnosti

Jste 175993 návštěvník.

O společnosti

Společnost HASÍ TO.. spol. s r.o. vznikla v roce 1995 fúzí subjektů zabývajících se činnostmi v oborech požární ochrany a bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci jsou odborníky na svých postech s potřebnou odbornou způsobilostí a certifikací jsou schopni rychle a operativně reagovat na přání našich zákazníků a nabídnout realizaci jakékoliv služby z naší komplexní nabídky.

Podstatou našich služeb je jejich komplexnost - dodávky "na klíč" - od projektu po kolaudaci. Splňujeme požadavky pojištění našich činností, garantujeme jejich kvalitu. Zákazník se muže plně věnovat svým aktivitám. Všechny námi dodávané výrobky splňují příslušná osvědčení a atestace.Copyright © 2004 MepaTEK SERVIS v.o.s.